Luzius Pol – in preditgant tranter teologia e scienzas natiralas

Daventà cun 18 onns preditgant, pli tard vegnì stgatschà da sia plaiv e fatg ostagi dals Austriacs durant la guerra cunter ils Franzos: la vita da Luzius Pol, naschì il 1754 a San Murezzan, è stada tut auter che lungurusa.

Main renumà che ses pendant catolic Placidus a Spescha tutga el tuttina tar las persunalitads extraordinarias da l'istorgia grischuna da la fin dal 18avel tschientaner. Sper sia lavur sco preditgant, pur e scolast è Luzius Pol sa deditgà per vita duranta ad in enorm dumber dals pli divers projects.

El è sa fatschentà per exempel sco in dals emprims Grischuns cun la botanica, ha edì gasettas e cudeschs, è stà in dals emprims perscrutaders da cuvels en Svizra ed ha dà impuls impurtants en connex cun la correcziun dal flum Landquart. Vita e Cretta raschuna da quest preditgant multitalentà che n'era dentant insumma betg in ami dal rumantsch.

Contribuziuns

  • Pled sin via da Flurina Cavegn

Redacziun: Maria Victoria Haas