Radar da precipitaziuns

 • 2018-01-20T02:50:00+0100
 • 2018-01-20T02:55:00+0100
 • 2018-01-20T03:00:00+0100
 • 2018-01-20T03:05:00+0100
 • 2018-01-20T03:10:00+0100
 • 2018-01-20T03:15:00+0100
 • 2018-01-20T03:20:00+0100
 • 2018-01-20T03:25:00+0100
 • 2018-01-20T03:30:00+0100
 • 2018-01-20T03:35:00+0100
 • 2018-01-20T03:40:00+0100
 • 2018-01-20T03:45:00+0100
 • 2018-01-20T03:50:00+0100
 • 2018-01-20T03:55:00+0100
 • 2018-01-20T04:00:00+0100
 • 2018-01-20T04:05:00+0100
 • 2018-01-20T04:10:00+0100
 • 2018-01-20T04:15:00+0100
 • 2018-01-20T04:20:00+0100
 • 2018-01-20T04:25:00+0100
 • 2018-01-20T04:30:00+0100
 • 2018-01-20T04:35:00+0100
 • 2018-01-20T04:40:00+0100
 • 2018-01-20T04:45:00+0100
Davosa mesiraziun 00:00
Plievgia
fin 1 mm/h
dapli che 1 mm/h
dapli che 3 mm/h
dapli che 10 mm/h
dapli che 30 mm/h *Urizis, granella pussaivel
dapli che 100 mm/h ** Urizis cun granella
Naiv (Vegn mo mussà tar mesiraziun)
flocs
briscla
navaglia moderada
navaglia
navaglia ferma
navaglia fitg ferma
*  Urizis, granella pussaivel
**  Urizis cun granella