Siglir tar il cuntegn

Header

Navigaziun

cuntegn

WEF Zac - e tut è passà

En sasez hai jau empermess a vus en l'emprim diari, che jau na scrivi betg pli tant text. Quell'empermischun na vai jau però betg pudì tegnair. I dat simplamain uschè ina massa da raquintar ed uschè blers eveniments spezials che jau vul gugent parter cun vus.

Lavurà hai jau en in biro cun ils collegas da SRF.
Legenda: Lavurà hai jau en in biro cun ils collegas da SRF. SRF, S. Bucher
RTR Fabia Caduff
Legenda: RTR

Apunta, i dat ina massa da raquintar. Quai munta, ch'i dat er ina massa da lavurar. A bun’ura enturn las 8 han cumenzà noss dis da la lavur. Nus essan siglidas da workshop a workshop, avain fatg contribuziuns per il radio, texts, fotografias e films per online e anc scrit il diari. Nus ans eran talmain profundadas en la lavur, che quai ha fatg «zac» e i è la saira da las 9, las 10. E tuttenina vegni endament: Ouu, jau n'hai oz mangià quasi nagut, bavì ha jau era mo in per cafés ed en sasez stuess jau ir sin tualetta. Gea ins é talmain en la lavur, ch’ins emblida effectivamain las raubas las pli essenzialas.

E perquai ch'i è in «must» dad ir anc en la renumnada sortida la saira, vegn il durmir plitost ina chaussa secundara. Ma quai na fa nagut ;-)

In temp grondius

Però, uschè intensiv ch'ils dis da lavur èn, tant pli «lässigs» ed extraordinari èn els! Tge che capità uschiglio anc sin il mund na vegn betg a savair. Igl é sco da viver en in mund fictiv u meglier ditg - en ina vaschia.

Ma jau crai che jau vegn pir a realisar en intgins dis, tge che vai tut pudì passentar al WEF.

So, ed uss è il WEF quasi a fin. Cun quai è quest mes ultim diari, ed i vegn temp per dir «A revair». I m'ha fatg plaschair da partir mia premiera al WEF cun VUS.

Grazia fitgun!