Commentari davart il «Na» da San Murezzan a la schanza da siglir

La populaziun da San Murezzan na vul nagina schanza da siglir cun skis. Pli exact: nagina schanza che custa CHF 20 milliuns. Ils architects ed inschigners sajan la culpa. Ina stgisa marscha?