Charn selvadia – ina giada in zic auter

Temp da chatscha è era temp da mangiar charn selvadia. E tar questa charn turga era la garnitura bain enconuschenta. Ils bizochels, il crut blau u ils maruns. Ins po però era tar il cuschinar selvadi esser creativ.

Laschar ir video «Cuschinar selvadi cun Mathias Cavegn»

Cuschinar selvadi cun Mathias Cavegn

3:38 min, dals 17.9.2015

Mathias Cavegn, il giuven cuschinier da Sedrun, ha cuschinà per RTR selvadi. Entrecôte da chavriel e filet da tschierv, tiers differenta garnitura sco buglia da tartuffels dultschs e puré d’arveglia. Ina spaisa che n’è betg ma in daletg quai che pertutga il gust, mabain era in daletg optic.