Siglir tar il cuntegn

Header

Navigaziun

Chaura e ansiel da chamutsch che sun pertutgads da la tschorvadad
Legenda: Chamutschs ch'èn pertutgads da la tschorvadad Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun
cuntegn

Engiadina La tschorvadad da chamutschs sa derasa en Engiadina Bassa

In chamutsch ch'è affectà da la tschorvadad perda la vesida entaifer in emna. Per singuls è quai la segira mort.

En Grischun èn adina puspè pertutgà il chamutsch ed era il capricorn da la tschorvadad. Dapi l’onn passà pon ins observar la tschorvadad da chamutschs e capricorns en Engiadina’Ota e quest onn era en l’Engiadina Bassa e la Val Müstair.

Actualmain n'è la situaziun betg anc gravanta. En differents lieus han ins observà singuls cas. Ils guardiaselvaschina observan e tiran las mesiras necessarias.

Sch’in viandant u chatschadur observa in chamutsch cun la tschorvadad, èsi fitg impurtant da betg disturbar l'animal e da clamar pli spert pussaivel il guardiaselvaschina.

Sajettar sco davosa varianta

Il guardiaselvaschina sto avair in egl spezial per eruir, sch’in chamutsch è propi periclità. Be sco ultima mesira vegnia il chamutsch schluppettà.

Tge è la tschorvadad

La tschorvadad è la malsogna la pli derasada tar la selvaschina d’ungla. Mintg’onn registresch'ins radund 300 animals pertutgads. 30% dals animals pertutgads vegnan cumplettamain tschorvs. Surdada vegn la malsogna d'animal ad animal en furma da contact direct, tras particlas en il vent ed era tras mustgas.