Lini Sutter

Lini Sutter - oriundamain giurista - enconuscha la baselgia refurmada svizra sin tut ses stgalims. Ella ha lavurà per ina plaiv ella Mesolcina, è stada presidenta dal cussegl da baselgia grischun ed è ussa vicepresidenta dal SEK, l'uniun svizra da las baselgias refurmadas. Co valitescha Lini Sutter la situaziun actuala dals refurmads? Duvrassan els in pau dapli profil cun chantuns e colur? Chatrina Gaudenz ha discurrì cun Lini Sutter.
Redacziun: Chatrina Gaudenz

Contribuziuns

Autur/a: RTR/df