Co va quai: prender cumià?

Tgi sa fatschenta schon gugent cun la mort? Forsa ina dumonda malcumadaivla, dentant betg per l'accumpagnader da muribunds Iso Tuor.

Contribuziuns

Redacziun: Donat Caduff