Val S. Pieder: 71 onns suenter las bombas da 2. guerra mundiala

Pervia d'in sbagl da navigaziun bumbardeschan truppas americanas il vitg da Val S. Pieder.

Il vitg da Val S. Pieder suenter il bumbardament.
Legenda da maletgs: Il vitg da Val S. Pieder cun chasas destruidas RTR

L'onn 1945. La segunda guerra mundiala rampluna en l'Europa e la Svizra è era pertutgada a l'ur. Las citads da Turitg, Basilea e Schaffusa èn vegnidas tutgadas da bumbas americanas. Dentant era vitgs sco Rafz en il chantun Turitg ha l'armada dals alliads bumbardà.

Sbagls da navigaziun
A Rafz è ina famiglia cun 9 persunas vegnida per la vita entras bumbas sin quai vitget. En tut è la Svizra vegnida tutgada 9 giadas da bumbas americanas. Il motiv pertge che quai haja pudì capitar ha l'armada dals alliads commentà cun «sbagls da navigaziun».

Victimas e donns
Val S. Pieder en Surselva è era daventà ina da quellas unfrendas. Là èn 10 bumbas da mintgamai 200 kilos crudadas giu ed igl ha dà 3 morts. Ils donns da material a Val S. Pieder èn vegnids calculads cun CHF 270'000. En tut èn 78 chasas e clavàs vegnids donnegiads, uschia rapporta la cronica da Val S. Pieder.

Laschar ir video «Regurdientscha da la crudada da bumbas a Val (Telesguard 22.2.1995)»

Regurdientscha da la crudada da bumbas a Val (Telesguard 22.2....

2:35 min, dals 18.2.2016

Autur/a: RTR/dh