Trun: Gieri Maissen e sias emoziuns cun la Casa Desax

Il giuven da Trun (30 onns) ha sunà ed exercità per il diplom da concert durant in onn en quest bajetg cun gronda tradiziun. Quai a partir da la stad 2007 fin la stad 2008.

Purtret da Gieri Maissen.
Legenda da maletgs: Gieri Maissen en acziun. RTR

Gieri Maissen di ch'el exercitavi 7-8 uras a di en la segunda auzada da la Casa Desax. Per controllar la temperatura aveva el pendì si in termometer avant chasa ed en stiva. La pigna electrica na tanscheva betg per dar chaud, ed uschè stgaudava el era la pigna scalegl. La laina prendeva el dals geniturs e gieva cun ses chanaster tras il vitg da Trun; e la glieud fascheva mintgatant sgnoccas cun el. Per stgaudar pigna stueva el stuschar la laina in meter viaden e far attenziun che la detta na vegnia betg tschuffa. Ed en connex cun la pigna scalegl raquinta el in ulteriur detagl: El haja stuì stuppar ina fessa perquai che fim vegniva ora (la colla è anc adina sin la platta-pigna).

Emoziuns e nostalgia
Per Gieri Maissen sveglia quest temp emoziuns e nostalgia. El sunava tocs dal baroc fin il temp modern. E la Casa Desax cun sias bleras stanzas haja gì ina influenza sin sias interpretaziuns dals tocs. Duas trais giadas haja el era fatg festa cun ses amis là.

Cuntent che la Casa Desax vegn renovada
El ha pudì sunar en questa chasa, perquai che l'interpresa da ses tat Tarcisi Maissen aveva cumprà ella. Ed el di ch'el saja cuntent che la possessura nova (Susanne Hollenstein) veglia renovar questa chasa. El savessi s'imaginar da vegnir in di a sunar là.

Autur/a: RTR/hg/cl