Ina idea creativa: Il sets da maisa da Christoph Berger

En pliras ustarias en la Cadi chattan ins sets da maisa. Ils motivs principals èn sendas da viandar cun inditgà las baselgias e chapluttas ch'èn sin quests tschancuns. Mo i dat p.ex. era motivs nua ch'ins po tschertgar aur ubain cristals.

Ils set da maisa per uffants d'ir a tschertgar aur.
Legenda da maletgs: Ils set da maisa per uffants d'ir a tschertgar aur. mad, Christoph Berger

Sco il scolast da Mustér Christoph Berger raquinta, haja in ustier gì l'idea da crear ils sets da maisa. Quai saja stà, cura ch'el haja preschentà a l'ustier sias chartas postalas veglias. Mo lez haja vulì tals sets per pudair mussar als turists, nua ch'ins possia ir a spass ed a viandar.

Baselgias e chapluttas

Cumenzà haja el cun far sets per gieus d'uffants. Ed alura haja in indigen puspè gì ina idea: Malegiar sendas cun mussar las baselgias e chapluttas. A Mustér dettia 14 da quests sanctuaris, e quai correspundia a la Via da la crusch. In frater da la claustra haja fatg attent el sin quai.

Stampà passa 100'000 sets

I dat blera lavur da crear tals sets da maisa, surtut perquai ch'ins sto era savair sch'ina senda exista insumma anc. Mo i saja era bun che pliras persunas cusseglian el. Christoph Berger di ch'el haja gia laschà stampar passa 100000 sets. El dettia dentant quels gratuitamain a las ustarias. Cun sustegn d'intginas interpresas e da la Lia Rumantscha possia el curclar ils custs da stampa.

Emprender d'enconuscher meglier la regiun

La finamira cun quest sets da maisa è ch'ils giasts emprendan d'enconuscher meglier la regiun e noss stgazis culturals sisum la Surselva e ch'els emprendian in pau rumantsch. E la finala stoppian nus vender quai che nus hajan, di Berger.

Bunas experientschas han per ex. ils manaschis gastronomics Hotel Alpsu e pizzaria Surselva fatg. La manadra da la pizzeria Andrea Böttcher di, che las famiglias hajan grond plaschair da quests sets, ed els vesian era ch'ì dat ina translaziun per tudestg. Era ils uffants giaudian surtut ils gieus nua ch'els possian tschertgar aur.

Autur/a: Hubert Giger