Suvlaki, Gyros e Capretta – «Schuppa da salata»

Schuppa da salata – ina schuppa fina e leva.

Suvlaki, Gyros e Capretta.
Legenda da maletgs: Suvlaki, Gyros e Capretta. RTR

Marie Rose Deflorin-Van Eetvelde da la Belgia preschenta in recept da schuppa chè simpel da far. Far schuppa da salata pon ins cunzunt, cura ch'ins ha blera salata en iert ed ils chaus ristgan da crescher or. Quella schuppa è er adattada da conservar en schelentera.

Autur/a: Marionna Lombriser