Il cumpliment

Cumpliments èn bels pleds cun grond effect. Adina puspè entaup'ins glieud ch'avess merità tals pleds: la vendidra dal Volg che serva adina cun in surrir, l'amia che gida en il perchasa, il vischin che dat da magliar al giat u simplamain insatgi che merita daditg in cumpliment che fa bain al cor.

Maletg il cumpliment dad RTR
Legenda da maletgs: Il cumpliment RTR

Quest'emna survegn Irena König da Vicosoprano in cumpliment. Quai da ses um Andrea König. El engrazia per tut il bun che Irena fa per el, en spezial per l'agid tar sia festa da 60 onns. Perquai e per tut tschai ch'Irena fa per el trametta Andrea König in grond engraziament a sia dunna sur las undas dal Radio Rumantsch.

Faschai era part!

Er sch'els consistan mo d'in pèr pleds, vegnan cumpliments savens a la curta. RTR rimna e surdat quests cumpliments e gida uschia da dar enavos insatge a la glieud ch'ans embellescha mintga di la vita.

Audituras ed auditurs pon annunziar ad RTR lur cumpliment. Mintga gievgia decida la moderaziun tgenin che vegn resguardà. La moderatura registrescha lura in curt discurs cun la persuna che fa il cumpliment ed il venderdi telefonescha ella a la persuna che survegn il cumpliment.