Il cumpliment

Cumpliments èn bels pleds cun grond effect. Adina puspè entaup'ins glieud ch'avessan merità tals pleds: la vendidra dal Volg che serva adina cun in surrir, l'amia che gida en il perchasa, il vischin che dat da magliar al giat u simplamain insatgi che merita daditg in cumpliment che fa bain al cor.

Fluras cun scrittar far in cumpliment ad insatgi?
Legenda da maletgs: Geabain, quai è nov: Il cumpliment RTR

Il cumpliment dad oz vegn da Pascale Berther e Marc Piacentini cun Thierry e Charlie, or da Sedrun. Els engrazian da cor a la chara tatta e sira Sylvia Piacentini per tut quai bun chella fa per els, e per il grond sustegn chels survegnan adina da la tatta e dal tat Fabio Piacentini. Els hajan gugent la tatta ed il tat, ha la Sylvia ditg en num la famiglia Piacentini cun Marc, Thierry e Charlie.

Ma era sch'els consistan mo d'in pèr pleds, vegnan cumpliments savens a la curta. RTR rimna e surdat quests cumpliments e gida uschia da dar enavos insatge a la glieud ch'ans embellescha mintga di la vita.

Audituras ed auditurs pon annunziar ad RTR lur cumpliment. Mintga gievgia decida la moderaziun tgenin che vegn resguardà. La moderatura registrescha lura in curt discurs cun la persuna che fa il cumpliment ed il venderdi telefonescha ella a la persuna che survegn il cumpliment.

Autur/a: RTR