Digitip – «Siri vs Google Now»

Sin l'iPhone sa chatta la Siri - Android ha Google Now. Omadus èn assistents sin il telefonin e duain simplifitgar al possessur tschertas chaussas.

Siri vs Google Now
Legenda da maletgs: Siri vs Google Now RTR, Dominik Hardegger

Tgi che less era activar «la vusch» sin ses telefonin po far quai suandantamain:

  • iPhone: Ir en «Einstellungen» e lura «Siri». Là mo anc activar ella.
  • Android: Sut «Einstellungen» ir en «Google» e lura «Suche». Sut «Sprache» cliccar sin «Ok Google-Erkennung».

Sch'ins selectescha la funcziun «Hey Siri» resp. sin Android «Immer an» pon ins discurrer cun il telefonin, tuttina tge ch'ins ha avert e schizunt cura ch'il visur è nair. Simplamain dir «Hey Siri» u «Ok Google»

Adatg: Per rumantsch na funcziuna quai betg, uschia ch'ins sto guntgir sin tudestg u in'auter linguatg ch'è lingua principala da l'apparat.

Autur/a: Dominik Hardegger