Digitip – L’app da Swisstransplant

Atgnamain è l'app da Swisstransplant ina ch'ins spera da mai stuair duvrar, e tuttina po quella gidar da salvar vitas. Quai cun metter a disposiziun organs per transplantaziuns.

Ina part da l'app per donaziuns d'organs
Legenda da maletgs: Ina part da l'app per donaziuns d'organs RTR, Alexi Baselgia

Mintga persuna ch'è pronta da dar organs vegn ad avair la carta per la donaziun d'organs en bursa. Dentant n'è la bursa ozendi savens betg pli en la giaglioffa mabain a chasa sin maisa. Persuenter accumpogna il telefonin nus bunamain dapertut. E perquai sa porscha l'app «Medical ID» per inditgar tge organs ch'ins vul metter a disposiziun.

Fatg en in dus

L'app da Swisstransplant funcziunescha fitg simpel. L'emprim èsi da dar en num e prenum, ed il di da naschientscha. Lura èsi d'avrir ina segunda pagina per dar en tge organs ch'ins vul dar liber per la transplantaziuns. Pussaivel è da metter a disposiziun tut ils organs, u da far crutschs tar ils organs ch'in ospital dastga prender. E persunas che na vulan betg dar organs pon era inditgar quai.

Co l'app funcziuna

Per ch'ospitals pon nizzegiar las datas sin l'app sto il bluetooth esser activà tar telefonins d'Android, e tar ils iPhones èsi da dar liber la posiziun en l'app Wallet. Il mument ch'il pazient arriva en in ospital cun l'indriz per leger, ha il persunal d'urgenza invista en las datas da l'app. Las autras datas sin il telefonin restan invisiblas.

L'app «Medical ID» datti per telefonins d'Android ed iOS, dentant betg per Windows Phone. Ella è gratuita.

Autur/a: Alexi Baselgia