Friburg: duana a la Svizra franzosa

Friburg è la citad bilinga par excellence. Tuts paran da discurrer franzos e tudestg. Sin la vart franzosa dal «Pont de Berne», è la duaniera culturala da la Svizra franzosa, la Laurence Scheurer, sa postada per controllar quant ch’ils “tütsch-svizzers” san da lingua e cultura da la Svizra franzosa.