«Cul vent» il disc nov da Bibi Vaplan

Cuverta dal nov DC da Bibi Vaplan
Legenda da maletgs: Cover DC «cul vent» da Bibi Vaplan MAD

Lorenzo Chrubini, alias Jovanotti, ha in disc nov: da Lorenzo 2015 udis in per tocs novs. E musica nova datti er da Bibi Vaplan, Carlos Leal e Texas.
Redacziun: Jachen Prevost

Autur/a: RTR/cl