Suletta....cun te!

Nagin ha probablamain inventà tantas istorgias sco William Shakespeare. Sche betg la vita sezza. Ina da quellas as lessan preschentar en il quart «Sas anc?» da questa stad

Il raquintader ha num Daniel von Aarburg, in cineast grischun, ch'aveva inscuntrà dal 2003 a Romeo e Giulia da l’Engiadina. Num han els en la vita reala Mathias ed Ulinda. Ulinda, ina giuvna da buna derivanza, era s'inamurada en il pur Mathias Fluor. Ma quel, per ils geniturs dad Ulinda, n’era betg bun avunda. In bel di ha il bab sfurzà ad Ulinda da sa decider cunter Mathias u da svanir per adina da chasa.

Ulinda è sa decidida per Mathias ed els èn svanids e quai per adina. Dapi il 1949 vivan els en Svezia e n’èn mai pli turnads en Engiadina. Il film mussà il pèr emigrà per forza e lur vita cuminaivla en Svezia.

RTR