Muntagnards da tuttas sorts

A maun dals temas cha la Televisiun Rumantscha tscherniva per sias contribuziuns dals onns 60 e 70, pon ins dir cun buna raschun, ch’ella era adina ina televisiun muntagnarda.

En la seria «Sas anc?» preschenta Arnold Rauch questa giada glieud che vegniva attratga da la muntogna sco sch’i fiss in magnet. Ils alpinists indigens n’eran betg be amaturs, anzi professiunals che ristgavan la pel per salvar auters alpinists en privel. Ils chavacristals eran gia quella giada fascinads da la glischur dals cristals ch’els avevan chattà sut circumstanzas difficilas. Ed ils canuts, da l’onn 1976 anc pioniers, ristgavan da najentar per pudair giudair ils plaschairs dal nov hobi.

RTR