Pled sin via dals 14.05.2016 cun l'avat Vigeli Monn

Tschuncaisma, la festa dal Sontg Spiert – tge signifitga quai per nus?

Dieu nun ans lascha persuls. Cristus, che ha mussà a nus la charezza dal Bab è mort, è sa levà da mort en vita ed ascendì en tschiel. Quai n’è dentant betg la fin. El nun ans lascha betg enavos sco orfens. El regala a nus il paraclet, il consolader ed en lez ils set duns dal Sontg Spiert. E tge effect han quels set duns? Trais eminents fritgs u trais regals: L’unitad, la reconciliaziun e la pasch. Dentant precis quella pasch è savens periclitada. Tema e malsegirtad sa derasan. Quantas giadas di Jesus suenter sia levada a ses apostels: Pasch saja cun vus! Ed uss di il Sontg Spiert gist quests pleds er a nus. Nus na stuain betg pli avair tema. Il Sontg Spiert regala a nus adina danovamain quella pasch, sche nus essan averts persuenter.

RTR/td/gc