Pled sin via dals 03.04.2015 cun avat Vigeli Monn

Tge èsi capità cun Dieu? Nua è il Tutpussant? Daco na sa mussa el betg? Per il solit metta Dieu il carstgaun sin l’emprova. Da venderdi sontg èsi il cuntrari. Las rollas paran dad esser barattadas. Ils carstgauns tschentan Dieu sin l’emprova. N’è el betg tentà da far insatge per salvar ses fegl vi da la crusch da quella malgiustia? Na pudess el betg mussar gest en quest mument decisiv sia pussanza? Na pudess el betg trametter in segund diluvi u destruir la citad sco el ha da ses temp destruì Sodom e Gomorra? Avat Vigeli Monn tschenta questas dumondas en ses emprim «Pled sin via».

RTR/td