Il sguard sin l'emna

Cifras che stattan en crusch ed a travers.
Legenda da maletgs: Cifras. DREAMSTIME

18 x 30 x 381 ed 11.00: sur da questas ed autras cifras discuteschan Gian Ramming e Bernard Bearth en il Palaver da questemna.

Autur/a: RTR/td