En autras linguas

La lingua materna da noss chors è il rumantsch. Ma sa chapescha chantan els era chanzuns en autras linguas. Ed era quai tuna stoda bain.

Chanzuns en differentas linguas
Legenda da maletgs: Chanzuns en differentas linguas Pixabay

Englais, tudestg, talian, franzos, spagnol e perfin irlandais ed ebraic. Quai èn insaquantas linguas en las qualas noss chors chantan en l'emissiun dad oz. Cun quai demussan els ch'il rumantsch è bain lur lingua materna ma ch'els pon era interpretar chanzuns en linguas estras. E quai en zunt bella moda e maniera.

Autur/a: Dominic Pohle