Minisguard dals 29.04.2017

Ina chamulauna che ha appetit sin plastic

Igl è ina sensaziun che scienziads han scuvrì casualmain: Ina chamulauna che mangia plastic. En quest animalet han blers ussa grondas speranzas. Tge far cun il plastic che na vegn betg pli duvrà, è anc adina in grond problem. Vegn la chamulauna propi da schliar quest problem?

Primavaira: Temp per far iert

Semnar basilic n’è betg simpel. L’erva è fitg sensibla pertutgant aua e temperaturas. Nus inscuntrain in expert che cultivescha quellas plantinas. Ensemen cun duas giuvnas da Puntraschigna semnain nus basilic. Nossa finamira per questa stad: Far in pesto cun il basilic.