Minisguard dals 25.11.2017

Tge è ina coaliziun?

Il settember passà ha la Germania gì elecziuns per la nova regenza. Las davosas emnas han ils politichers discutà bler, ma n’èn betg vegnids perina. I fiss numnadamain necessari da furmar ina coaliziun per uschia pudair reger il stadi. Il Minisguard declera tge ch’è capità, tge ch'ina coaliziun è propi e cura ch’i dovra quella.

Selvaschina en viadi

Uss èn tschiervs e chavriels puspè en viadi. L'onn passà hai dà en il Grischun 884 accidents cun selvaschina. Ma pertge datti gist da quest temp uschè blers accidents e tge mesiras datti per evitar quels? Nus avain accumpagnà in guardiaselvaschina en il Surses.