Minisguard dals 07.04.2018

Il favugn e sias temperaturas chaudas

Sch'il favugn sufla tras nossas vals, na derscha el betg mo da tuttas chaussas u procura per mal il chau, na, el stgauda era l’aria. Quest’emna ha el procurà per las emprimas temperaturas sur 20 grads da l'onn 2018. Il Minisguard declera il fenomen dal vent chaud.

Ils pli giuvens giugaders da football – ils Calanda Broncos U13

Els en detgs feghers! Els eran gia quatter giadas en il final en la Svizra – damai tutgan els tar ina da las meglras squadras da football en lur liga. Ils giuvens èn tranter 10 e 13 onns e treneschan duas giadas l’emna. Nus visitain els durant in trenament e vulain savair tge che fa ora quella buna squadra.

Mirco Manetsch