Minisguard dals 03-10-2015

Art en la natira

Zambregiar sper l’En cun crappa, merda ed aua? Quai ha fatg la terza e quarta classa d’Ardez quest’emna. «Landart» ha quai num, art ch’ins fa en e cun la natira. Nus avain accumpagnà ils scolars ed avain vulì savair dad els, tge che art è propi.

Tge fiss la terra senza la glina?
Quest’emna hai dà in spectacul ch’ins vesa mo darar, la glina era tut cotschna. La glina fascinescha blers, ma tge fiss sch’i na dess nagina glina? Nus declerain.