Minisguard dals 02-01-2016

Il natel, il telefonin, il handy sco camera da filmar

L’emprim ’emissiun dal 2016 tracta il tema mobil. Tinet Gaudenz lavura tar il TPC, quai è la firma che fa tut la tecnica per SRF, ed el è là responsabel per l’innovaziun tecnica. En l’emprima contribuziun mussa el tge ch’i dovra per far buns filmins cun il telefonin.

L’istorgia dal telefonin
Inventà è el vegnì avant 140 onns da l’american Alexander Graham Bell. Revoluziunà el ha dentant Apple cun ses iPhone pir avant 8 onns.

Quant telefonin è bun? Quant cumporti?
L’emprima superiura da Laax ans tradescha quant e pertge ch’els dovran il telefonin. Ed il pedagog da medias Giusep Carigiet ans di quant temp ch’è bun e saun per in uffant.

Las ultimas novaziuns sin il sectur mobil
Tinet Gaudenz dal TPC mussa trais da las pli novas invenziuns sin il sectur mobil.