Susch: in mecca d’art contemporan?

I tuna sco ina paraula: Qua in vitget paschaivel en las muntognas grischunas, là ina dunna bainstanta cun ina visiun. Grazyna Kulczyk, investura da la Pologna, realisescha a Susch en Engiadina Bassa in muzeum per art contemporan. Il plazzal da construcziun è amez Susch e duai transfurmar il vitg en in veritabel mecca per art e cultura, in mekka che resplenda lunsch sur ils cunfins grischuns or. Anc quest onn duai il center avrir sias portas. Il Magazin da cultura ha vulì savair: Tge è il plan da Grazyna Kulczyk per Susch? E daco ha ella insumma tschernì Susch per ses project?

Contribuziuns

  • Il Muzeum Susch, part 1

  • Il Muzeum Susch, part 2

  • Tips da cultura

  • Tip persunal – giats che malegian

  • Litteratura: "Davos ils mugrins" da Leontina Lergier-Caviezel

Redacziun: Anna Serarda Campell