Curtin sco lieu da terapia

L'atun è il temp da racolta – finalmain pon ins racoltar la lavur fatga durant l'entira stad. Lavur en curtin po dentant esser anc dapli.

Ingrid Ritter ha in curtin ch'ella dovra sco lieu da terapia. In lieu che duai gidar a schliar traumas.

Ha la vita en las alps in futur? Da quai è vegnì discus quest'emna – a chaschun da la sentupada internaziunala dals Gualsers. Las respostas udis tar nus.

Ed en la litteratura da quest'emna preschenta Esther Krättli il cudesch «Mord in Switzerland» cun 18 crimis da tut la Svizra, tranter auter er cun in cas criminal fitg misterius da l'Engiadin'Ota.

Redacziun: Esther Berther

Autur/a: RTR/eb