Luzi, Hans e Karl

Luzi Bergamin, Hans Fischer e Karl Grossmann: Trais cumponists grischuns da num e da pum.

Luzi Bergamin
Legenda da maletgs: dal cudesch: biografia da Peter Zinsli

Els èn naschids al principi dal 20avel tschientaner ed èn daventads musicants e cumponists impurtants. Dad els vegnan tocs fitg populars sco: «Im Welschdörfli z'Chur», «Eckstein-Schottisch», «Am Bündnerball in Zürich» ubain «Obervazer Fecker». Quests tocs vegnan interpretads da chapellas grischunas e da tut la Svizra.

Redacziun: Jachen Prevost