10cc: «Dreadlock Holiday»

la band brittanica
Legenda da maletgs: youtube

La band 10cc da Manchester era ina band cun ina gronda creativitad. Lur musica era il rock e pop d'art e progressiv. In dals hits da stad dal 1978 è pero stada ina da lur paucas chanzunettas en stil da reggae:..

Graham Gouldman, Eric Stewart, Kevin Godley e Lol Creme eran musicists zunt talentads ed innovativs, e cun lur band 10cc han els gì ils onns 70 ina seria da success sco «Im not in love», «Rubber Bullets» e «The Things We Do for Love». En lur furmaziun deva quai dus teams da cumponists. Godley e Creme respunsabels per il experimental, Stewart e Gouldman plitost per il commercial. Ed els duos han er cumponi «Dreadlock Holiday» che raquinta d'in inscunter a Jamaica, in inscunter che cuntegn para er in'experientscha persunala da Eric Stewart. El era cun Justin Hayward, chantadur da Moody Blues en la Caribica e là als èsì capità ch'in tip grobulan vuleva la chadaina d'argient d'in dad els, er sch'els pretendan d'amar la musica jamaicana e ses ritmus. Cler che la chanzun è in reggae e cler ch'i vegn er discurri dal cricket – e da marihuana. E suenter è il mund puspè pli paschaivel. E la chanzun finischa cun: I don't like reggae, oh no, I love it.

Autur/a: Jachen Prevost