«Venderdis sogn» cun Ursicin G. G. Derungs

Per il firà da venderdi sontg ha il teolog e scriptur Ursicin Gion Geli Derungs scrit ina poesia.

Purtret da Ursicin Gion Gieli Derungs.
Legenda da maletgs: Ursicin Gion Gieli Derungs. MAD