Poesias rumantschas: «Tarda primavera 1951» dad Anna Capadrutt

legì da Johann Clopath.

Cudesch.
Legenda da maletgs: Poesias rumantschs accumpognan nus tras il mintgadi. Colourbox