Near field communication (NFC)

Um che paja a la recepziun d'in hotel cun ses handy.
Legenda da maletgs: En futur duess ins pudair pajar pitgnas summas cun il handy. DREAMSTIME

NFC puspè ina scursanida dapli. Ella stat per «Near Field Communication» ed è la communicaziun tranter dus elements ch'èn datiers in da l'auter. NCF è in nov standard da func che vegn duvrà per trametter datas. Ma per tge dovr'ins quai insumma?

Autur/a: RTR/cl