La litgiva da Schubert

La chanzun classica «Die Forelle» ha Franz Schubert cumponì per la poesia da Christian Friedrich Daniel Schubart.

Franz Schubert ha cumponì tschintg versiun da la chanzun «Die Forelle»
Legenda da maletgs: Franz Schubert ha cumponì tschintg versiun da la chanzun «Die Forelle». COLOURBOX

La chanzun da la litgiva che sa noda da buna fai en l'aual fin ch'ella vegn pigliada dal pestgader è daventada in hit da la classica. La melodia ha Franz Schubert lura era duvrà per ses quintet da la litgiva.

La poesia è dal tudestg Christian Friedrich Daniel Schubart che ha vivì en il 18avel tschientaner. L'autur ha descrit a moda simbolica ses destin sco criticher social politic. Schubart è stà a ferm en ina tur per passa diesch onns pervi da sias publicaziuns envers l'absolutissem e la decadenza en il ducadi da Württemberg.

Autur/a: Marionna Lombriser