Putschigls

Da Jon dal Mül e dal Böcc da la vegia

Fotografia dal chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR, G. Dazzi

Cun ir cun l'auto da posta vesain nus adina puspè nums da fermadas che attiran l'attenziun. Da Scuol si Ftan ha l'emprima fermada num Putschigls. In auditur vuleva savair la significaziun da quel num nunenconuschent, ma el ha era savì raquintar tgi che abitava en la chasa che sa chatta là. Empè da portgs aveva quel in mil.
Redacziun: Chasper Pult