Tut en urden? – Tut en urden

Quantas giadas al di faschain nus urden? Cun palpiri, smieulas, termagls u cun la frisura? «Cuntrasts» fa urden da surengiu.

Ma tge è propi urden? Quai avain nus dumandà duas persunas ch’han da rumir di per di: in pur cun fatschenta da nettegiar ed ina mamma ch’è il medem mument magistra. Persunas ch’han percunter in problem cun far urden èn ils uschenumnads «messies». Radund 2% da la populaziun svizra patescha da quest sindrom e dovra agid, per exempel d'in coach da messies sco Helene Karrer-Davaz.

Per mantegnair l’urden en citad ha Cuira montà cameras en il spazi public. Tge dastga la polizia però far cun quels maletgs? E quantas cameras ha ella montà a Cuira? Ma la citad da Cuira ha era ina lescha da polizia severa, che regla en detagl las multas per disturbis da l’urden public. Tge è atgnamain permess e scumandà tenor l’urden public? «Cuntrasts» ha fatg il test.

Contribuziuns

 • Il prolog ordinà

  Igl è ur’e temp da far urden ina giada.

 • Mes urden e tes urden

  Mintgin ha ses agen urden e sia atgna moda da far urden. P.ex. Miriam Derungs da Cuira, mamma e magistra, u Consti Zangerle da Müstair, pur cun fatschenta da nettegiar.

 • Cameras per mantegnair urden

  Las autoritads publicas installeschan adina pli savens cameras publicas – uschia era a Cuira. Quantas cameras e nua? E tge astga la polizia far cun ils maletgs?

 • Sa perder en il dischurden

  Radund 2% da las Svizras e dals Svizzers èn uschenumnads «messies», persunas che n’èn betg abels da bittar davent lur chaussas. «Cuntrasts» ha discurrì cun in coach da messies.

 • Urden public

  Tge permetta e tge scumonda atgnamain il “urden public”. Cuntrasts ha fatg il test en la citad da Cuira.

 • Trailer

Dapli dal tema

RTR/td