Jau ta dun la glina – Not Vital

In film da Pascal Hofmann.

Not Vital – or dal buob siemiader da Sent che observa davent da sia chamona sin ina planta il chastè da Tarasp, è daventà il proprietari dal chastè ed in artist da renum mundial. A maun da viadis communabels, da raschienis e da material d’archiv ha il cineast Pascal Hofmann dissegnà in purtret intim dal nomad global.

Il film dals Cuntrasts «Jau ta dun la glina» avra portas vers la vita e l’ovra dal cosmopolit, artist, sculptur e patrun Not Vital che cumplenescha ils 15 da favrer 2018 ses 70avel anniversari.

Contribuziuns

  • Trailer

Dapli dal tema

RTR/td