In discurs cun Sepp Waldegg

Actualitad ed istorgia da l’hotellaria grischuna

Sepp Waldegg maina dapi 40 onns il Piz Mitgel a Savognin, in hotel cun ina lunga tradiziun. Sia istorgia persunala e l’istorgia da sia famiglia èn colliadas cun quella da l’hotellaria en il Grischun. El ha vis a nascher l’enorm boom dal turissem d’enviern a Savognin ils onns 1960 fin 1970 cun in dals emprims indrizs da naiv artifiziala da tut l’Europa ed il slogan «Savognin schneit für Sie!». Ed el patescha oz, sco il rest dal sectur turistic, da la crisa cun la mancanza da naiv e giasts. Sepp Waldegg è in che noda qua e là cunter il current e che s’exprima er criticamain vers soluziuns memia simplas e novs projects smesirads. Ses pli grond quità è il futur da ses hotel e da ses emploiads.

Contribuziuns

  • Trailer

RTR/td