Tgi daventa nov cusseglier federal?

Proxim’emna vegn elegì in nov cusseglier federal. La Partida populara svizra (PPS) propona in ticket cun trais politichers. Ma nagin da quests trais para da propi persvader il rest dal parlament. Vegn elegì in candidat uffizial u ristga il parlament da nov in cumbat cun la PPS? E tge fa Heinz Brand en ils cas dals cas?

Tge consequenzas hai per ils chantuns muntagnards da na betg pli esser preschent en il Cussegl federal?

En il Controvers da Berna discutan il cusseglier dals chantuns Stefan Engler (PCD) ed ils cussegliers naziunals Heinz Brand (PPS) ed il nov elegì Duri Campell (PBD).

Dapli dal tema

RTR/td