Tge crema da sulegl è la dretga?

Persunas che unschan en lur corp cun crema da sulegl.
Legenda da maletgs: Crema da sulegl è impurtanta, ma tgenina prender? KEYSTONE

Da principi vala la regla: 10 fin 15 minutas po mintgin star en sulegl senza vegnir cotschen. Tgi che vul star pli ditg dovra ina crema. Quella prolunghescha il temp da star en sulegl per il factur ch'è scrit si. Cun ina crema da factur 30 pon ins p. ex. star a sulegl enturn 6 uras.

Ma i na tanscha betg cun dar si mo 1 giada, er sche la crema è resistenta a l'aua. Ed er sch'ins ha ina pel pli stgira ston ins dar si crema. Ils avis dals visitaders dal bogn avert a Glion ed ils cussegls da l'apotecher Roman Schmid.

Autur/a: RTR/dh