• Las entschattas - la naschientscha politica da la Neat

   I n'ha betg duì esser - La Porta Alpina

   Sedrun e «La rusna»

   I n'è betg uschè simpel - Ils problems durant la construcziun da la Neat

   Ellas ed els han dà impuls - Persunas da la Neat